UPISI U AKADEMSKU GODINU 2016/2017

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

Objavljeno svibanj 19, 2016 u kineziološki fakultet, split, sportsko penjanje

Prenosimo dopis kineziološkog fakulteta za upis kandidata na isti za akadamesku godinu 2016/2017. Ukoliko ima zainteresiranih neka se jave na jedan od navedenih telefona na kraju dopisa.

 

 

Poštovani,


u privitku Vam dostavljamo sve potrebne informacije za upis pristupnika na Stručni studij Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2016./17. Temeljem toga ljubazno Vas molimo, da ih javno istaknete u okviru Vašeg saveza te da ove informacije objavite na Vašim internetskim stranicama i proslijedite ih svim Vašim savezima, podsavezima, udrugama trenera, klubovima, trenerima (bez odgovarajuće razine stručne spreme ili osposobljenosti), te sportašima i svim zainteresiranima za školovanje trenera, sa zamolbom da ih javno istaknu i izvjese (oglasne ploče i panoi, internet stranice i slično).


Ovaj program studiranja kombiniranom ili metodom učenja na daljinu omogućuje školovanje čak i samo jednog kandidata u pojedinom usmjerenju (sportu) s lokacije na kojoj se on trenutno nalazi i u vremenu koje mu osobno odgovara. On-line metoda učenja na daljinu je metoda korištenja interneta i multimedije u svrhu poboljšanja kvalitete učenja omogućavanjem pristupa izvorima i uslugama, kao i omogućavanjem suradnje i komunikacije na daljinu.


Na našoj instituciji moguć je nastavak studija započetog na drugoj instituciji u zemlji ili inozemstvu. Školarinu i sve ostale troškove u ime studenta mogu podmiriti i jedinice lokalne samouprave, klubovi, nacionalni sportski savezi i druge pravne i fizičke osobe zainteresirane za ulaganje u unaprjeđenje stručnog rada u sportu i kineziterapiji.

Napominjemo, kako je izmjenama i dopunama Zakona o sportu iz 2012. godine prolongiran rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme (članak 9, stavak 2. Zakona o sportu) za rad u sportu na 2017. godinu. Na taj način se pruža mogućnost upisa i završetka studija velikom broju trenera, trenutno, bez odgovarajuće stručne spreme, a u cilju stjecanja Zakonom propisanih uvjeta za rad i obavljanje stručnih poslova u sportu.

Preddiplomski stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) izvodi se po modelu 6 semestara odnosno 3 studijske godine (180 ECTS). Studij se ustrojava kao izvanredni studij.

Školarina po semestru iznosi 5.400,00 kn (uvećano za upisninu 400,00 kn), a plaća se jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa + 1.350,00 kn listopad + 1.350,00 kn najkasnije siječanj/veljača), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnici mogu izabrati jedan od četiri ponuđena Smjera i to:

 • kondicijski trener,

 • trener rekreacije i fitnesa,

 • kineziterapija,

 • sportski trener (usmjerenja: košarka, nogomet, atletika, ritmička gimnastika, sportska gimnastika, plesovi, hrvanje, jedrenje, judo, kajak-kanu, karate, odbojka, plivanje, ragbi, rukomet, taekwondo, tenis, stolni tenis, vaterpolo, veslanje, koturaljkanje, sportsko penjanje, kick-boxing, tajlandski boks, boks, snowboard, body-building i drugi sportovi sukladno nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora za koje postoje materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa).

1/ UVJETI UPISA

Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i položena državna matura (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije).

2/ PRIJAVE I UPISI ZA LJETNI UPISNI ROK

Prijave, razredbeni postupak (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika) i upisi za akademsku godinu 2016/2017, prema natječaju,obavljat će se na način:


 1. Svi kandidati se prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU):  www.postani-student.hr

 2. Osim pod 1. svi kandidati se prijavljuju i direktno Kineziološkom fakultetu u Splitu od 09.06. do 18.07.2016. (do 10 h), osobno ili putem pošte na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet u Splitu, Teslina 6, 21000 Split (za Studentsku službu).


Prijava uključuje:

 1. obrazac prijave 

 2. kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)

 3. dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e - Građani) 

 4. rodni list (izvornik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)

 5. dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)

 6. fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)

 7. potvrda o zdravstvenom statusu

 8. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR452330003-1100399873, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak).

Upisi će se vršiti od 19. do 22.07.2016. prema naknadnim informacijama objavljenim na web-stranicama Fakulteta.

Prijave za upis na Studij u eventualnom rujanskom roku za nepopunjena upisna mjesta na svim studijskim smjerovima primat će se od 02. rujna do 20. rujna 2016. godine.


3/ OBAVIJESTI

Detaljnije obavijesti  možete dobiti u Studentskoj službi fakulteta, na e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr, telefonom na broj 021/302-444 ili osobno, u zgradi fakulteta u Splitu, Teslina 6, u vremenu od 08.30 do 13.00 sati. Za podrobnije informacije o pojedinom usmjerenju kandidati mogu kontaktirati:


 • Sportski trener: Ante Rađa; mob: 0958081344; mail: arada@kifst.hr

 • Kineziterapija: Biljana Kuzmanić; mob: 098567528; mail: bilkuz@kifst.hr

 • Kondicijska priprema: Tea Bešlija; mob: 0915475961; mail: teabes@kifst.hr

 • Rekreacija i fitnes:  Daria Bilić; mob: 0915365329; mail: darbil@kifst.hr

comments powered by Disqus